COM-D Sp. z o.o.

Wytwórnia Masy Bitumicznej

Zamówienia:

Sady Dolne: Bogumiła Klein, e-mail: bogumila.klein@com-d.pl, kom. 603-460-165
Głębock: Stanisław Modrzakowski, e-mail: stanislaw.modrzakowski@jprd.pl, kom. 693-400-826

 

Wytwarzamy mieszanki mineralno-asfaltowe do stosowania w  warstwach ścieralnych, wiążących i podbudowy. Posiadamy własną otaczarnię, gdzie przygotowujemy wysokiej jakości mieszanki zgodnie z wymaganiami norm i zapotrzebowaniem klientów.

Oferujemy następujące rodzaje mieszanek mineralno-asfaltowych do stosowania w warstwach konstrukcyjnych podłoża drogowego:

Warstwa podbudowy i wiążącaWarstwa ścieralna
 • beton asfaltowy
 • beton asfaltowy o wysokiej sztywności
 • beton asfaltowy
 • mastyks grysowy
 • asfalt lany
 • beton asfaltowy do cienkich warstw ścieralnych
 • asfalt porowaty

 

 • Beton asfaltowy [AC] - kruszywo o ciągłym uziarnieniu, tworzące wzajemnie się klinującą strukturę - obecnie najczęściej stosowany rodzaj mieszanki mineralno-asfaltowej
 • Mastyks grysowy [SMA] -mieszanka mineralno-asfaltowa - grube, łamanego kruszywa o nieciągłym uziarnieniu, związane mastyksem
 • Asfalt lany [MA] - mieszanka mineralno-asfaltowa - objętość wypełniacza i lepiszcza jest większa niż zawartość wolnych przestrzeni w kruszywie
 • Beton asfaltowy do bardzo cienkich warstw [BBTM] - mieszanka mineralno-asfaltowa do warstw ścieralnych o grubości od 20 do 30 mm, w której kruszywo ma nieciągłe uziarnienie
 • Asfalt porowaty [PA] - mieszanka mineralno-asfaltowa o bardzo dużej porowatości, gdzie przez wolne przestrzenie w przekroju warstwy może przepływać woda i powietrze, zapewniając lepsze właściwości drenażowe nawierzchni oraz zmniejszając hałas komunikacyjny.

Dostarczamy mieszanki dowolnym wymiarze kruszywa, charakterystyce uziarnienia (ciągłe, nieciągłe) oraz o stopniu wolnej przestrzeni w mieszance (np. 0% dla MA, 3–4% dla AC, 18–24% dla PA). W zależności od potrzeb dostarczamy mieszanki w technologiach na gorąco, na ciepło i na zimno.

Lepiszcza asfaltowe

Do wykonywania nawierzchni asfaltowych oferujemy następujące rodzaje lepiszczy:

 • asfalty drogowe
 • asfalty modyfikowane i wielorodzajowe,
 • asfalty upłynnione
 • asfalty spienione
 • emulsje asfaltowe

Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne i Handlowe ”COM-D” sp. z o.o. w związku ze stanu zagrożenia epidemicznego związanego z wystąpieniem koronawirusa SARS-Cov-2 wywołującego chorobę o nazwie COVID-19, mając na uwadze daleko idącą troskę o zdrowie i życie mieszkańców oraz pracowników, informuje, że mogą nastąpić czasowe zmiany harmonogramów odbiorów odpadów poszczególnych frakcji oraz dłuższy czas reakcji na zgłaszane reklamacje.

Powyższe zmiany pozwolą na podział pracy załóg oraz ewentualne jak najmniejsze wykluczenie personelu w związku z chorobą lub kwarantanną.

Z góry dziękujemy Państwu za cierpliwość i wyrozumiałość. Jednocześnie przepraszamy za ewentualne utrudnienia.

W przypadku pytań, wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny: tel. 668 223 694

 

W SPRAWIE ODBIORU i WYWOZU

ODPADÓW KOMUNALNYCH

Prosimy o kontakt z

BIUREM OBSŁUGI KLIENTA

tel. (76) 870 21 68

 

 

 

×