COM-D Sp. z o.o.

Wytwórnia Masy Bitumicznej

Zamówienia:

Sady Dolne: Bogumiła Klein, e-mail: bogumila.klein@com-d.pl, kom. 603-460-165
Głębock: Stanisław Modrzakowski, e-mail: stanislaw.modrzakowski@jprd.pl, kom. 693-400-826

 

Wytwarzamy mieszanki mineralno-asfaltowe do stosowania w  warstwach ścieralnych, wiążących i podbudowy. Posiadamy własną otaczarnię, gdzie przygotowujemy wysokiej jakości mieszanki zgodnie z wymaganiami norm i zapotrzebowaniem klientów.

Oferujemy następujące rodzaje mieszanek mineralno-asfaltowych do stosowania w warstwach konstrukcyjnych podłoża drogowego:

Warstwa podbudowy i wiążącaWarstwa ścieralna
 • beton asfaltowy
 • beton asfaltowy o wysokiej sztywności
 • beton asfaltowy
 • mastyks grysowy
 • asfalt lany
 • beton asfaltowy do cienkich warstw ścieralnych
 • asfalt porowaty

 

 • Beton asfaltowy [AC] - kruszywo o ciągłym uziarnieniu, tworzące wzajemnie się klinującą strukturę - obecnie najczęściej stosowany rodzaj mieszanki mineralno-asfaltowej
 • Mastyks grysowy [SMA] -mieszanka mineralno-asfaltowa - grube, łamanego kruszywa o nieciągłym uziarnieniu, związane mastyksem
 • Asfalt lany [MA] - mieszanka mineralno-asfaltowa - objętość wypełniacza i lepiszcza jest większa niż zawartość wolnych przestrzeni w kruszywie
 • Beton asfaltowy do bardzo cienkich warstw [BBTM] - mieszanka mineralno-asfaltowa do warstw ścieralnych o grubości od 20 do 30 mm, w której kruszywo ma nieciągłe uziarnienie
 • Asfalt porowaty [PA] - mieszanka mineralno-asfaltowa o bardzo dużej porowatości, gdzie przez wolne przestrzenie w przekroju warstwy może przepływać woda i powietrze, zapewniając lepsze właściwości drenażowe nawierzchni oraz zmniejszając hałas komunikacyjny.

Dostarczamy mieszanki dowolnym wymiarze kruszywa, charakterystyce uziarnienia (ciągłe, nieciągłe) oraz o stopniu wolnej przestrzeni w mieszance (np. 0% dla MA, 3–4% dla AC, 18–24% dla PA). W zależności od potrzeb dostarczamy mieszanki w technologiach na gorąco, na ciepło i na zimno.

Lepiszcza asfaltowe

Do wykonywania nawierzchni asfaltowych oferujemy następujące rodzaje lepiszczy:

 • asfalty drogowe
 • asfalty modyfikowane i wielorodzajowe,
 • asfalty upłynnione
 • asfalty spienione
 • emulsje asfaltowe
W SPRAWIE ODBIORU i WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH

Biuro Obsługi Klienta - Kotlina Jeleniogórska

75 755 15 18
668 223 694

Pozostałe Gminy:
76 870 21 68

×