COM-D Sp. z o.o.
obraz

Odbiór odpadów poprodukcyjnych

Firmy i przedsiębiorstwa

W zależności od branży i charakteru produkcji w przedsiębiorstwach mogą powstawać znaczne ilości odpadów poprodukcyjnych, których nie można sklasyfikować jako komunalne. Wymagają one specjalnego traktowania. Oferujemy naszym klientom rozwiązania w zakresie odbioru i utylizacji odpadów z produkcji.

Naszym klientom proponujemy także indywidualne rozwiązania w zakresie gospodarki odpadami produkcyjnymi i służymy pomocą w opracowaniu dokumentacji wymaganej przy ewidencji wytwarzania odpadów w przedsiębiorstwie. 
 
Cennik pojemników
Cennik pojemników i kontenerów na odpady
i kontenerów

ZMIANA ADRESU BIURA OBSŁUGI

Biuro Obsługi Klienta zostało przeniesone z ul. Poniatowskiego 25 na adres:

ul. Kuziennicza 11 - tel. (76) 870 21 68

Sekretariat: (76) 870 30 26

 

 

×