COM-D Sp. z o.o.
obraz

Odbiór odpadów poprodukcyjnych

Firmy i przedsiębiorstwa

W zależności od branży i charakteru produkcji w przedsiębiorstwach mogą powstawać znaczne ilości odpadów poprodukcyjnych, których nie można sklasyfikować jako komunalne. Wymagają one specjalnego traktowania. Oferujemy naszym klientom rozwiązania w zakresie odbioru i utylizacji odpadów z produkcji.

Naszym klientom proponujemy także indywidualne rozwiązania w zakresie gospodarki odpadami produkcyjnymi i służymy pomocą w opracowaniu dokumentacji wymaganej przy ewidencji wytwarzania odpadów w przedsiębiorstwie. 
 
Cennik pojemników
Cennik pojemników i kontenerów na odpady
i kontenerów
W SPRAWIE ODBIORU i WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH

Biuro Obsługi Klienta - Kotlina Jeleniogórska

75 755 15 18
668 223 694

Pozostałe Gminy:
76 870 21 68

×