COM-D Sp. z o.o.
obraz

Kompleksowa gospodarka odpadami i doradztwo

Firmy i przedsiębiorstwa

Obowiązujące w Polsce i Unii Europejskiej ustawodawstwo nakłada na przedsiębiorców szereg regulacji i wymagań dotyczących gospodarki odpadami. Naszym klientom pomożemy spełnić wymagania określone w różnych przepisach. Do podstawowych działań i rozwiązań w zakresie gospodarki odpadami w przedsiębiorstwach nas należą m.in.:

  • ograniczenie produkcji odpadów,
  • rozwiązania w zakresie tymczasowego magazynowania odpadów,
  • wykorzystanie odpadów jeszcze na etapie obróbki lub produkcji bez przekazywania ich poza teren przedsiębiorstwa,
  • unieszkodliwianie odpadów wewnątrz przedsiębiorstwa – to przekazanie ich innym posiadaczom,
  • składowanie tylko tych odpadów, których nie udało się wykorzystać, bądź unieszkodliwi

Ponadto firmy, w których powstają odpady zobowiązane są do prowadzenia zarówno ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów - zgodnie z klasyfikacją i katalogiem odpadów.

Nasza oferta dla Państwa to kompleksowe zajęcie się wyżej wymienionymi zagadnieniami oraz prowadzenie efektywnej i optymalnej gospodarki odpadami w przedsiębiorstwie z uwzględnieniem indywidualnej specyfiki działalności firmy. 
 
Cennik pojemników
Cennik pojemników i kontenerów na odpady
i kontenerów

W SPRAWIE ODBIORU i WYWOZU

ODPADÓW KOMUNALNYCH

Prosimy o kontakt z

BIUREM OBSŁUGI KLIENTA

tel. (76) 870 21 68

 

 

 

×