COM-D Sp. z o.o.
obraz

Kompleksowa gospodarka odpadami i doradztwo

Firmy i przedsiębiorstwa

Obowiązujące w Polsce i Unii Europejskiej ustawodawstwo nakłada na przedsiębiorców szereg regulacji i wymagań dotyczących gospodarki odpadami. Naszym klientom pomożemy spełnić wymagania określone w różnych przepisach. Do podstawowych działań i rozwiązań w zakresie gospodarki odpadami w przedsiębiorstwach nas należą m.in.:

  • ograniczenie produkcji odpadów,
  • rozwiązania w zakresie tymczasowego magazynowania odpadów,
  • wykorzystanie odpadów jeszcze na etapie obróbki lub produkcji bez przekazywania ich poza teren przedsiębiorstwa,
  • unieszkodliwianie odpadów wewnątrz przedsiębiorstwa – to przekazanie ich innym posiadaczom,
  • składowanie tylko tych odpadów, których nie udało się wykorzystać, bądź unieszkodliwi

Ponadto firmy, w których powstają odpady zobowiązane są do prowadzenia zarówno ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów - zgodnie z klasyfikacją i katalogiem odpadów.

Nasza oferta dla Państwa to kompleksowe zajęcie się wyżej wymienionymi zagadnieniami oraz prowadzenie efektywnej i optymalnej gospodarki odpadami w przedsiębiorstwie z uwzględnieniem indywidualnej specyfiki działalności firmy. 
 
Cennik pojemników
Cennik pojemników i kontenerów na odpady
i kontenerów

 

Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne i Handlowe ”COM-D” sp. z o.o. w związku ze stanu zagrożenia epidemicznego związanego z wystąpieniem koronawirusa SARS-Cov-2 wywołującego chorobę o nazwie COVID-19, mając na uwadze daleko idącą troskę o zdrowie i życie mieszkańców oraz pracowników, informuje, że mogą nastąpić czasowe zmiany harmonogramów odbiorów odpadów poszczególnych frakcji oraz dłuższy czas reakcji na zgłaszane reklamacje.

 

Powyższe zmiany pozwolą na podział pracy załóg oraz ewentualne jak najmniejsze wykluczenie personelu w związku z chorobą lub kwarantanną.

 

Z góry dziękujemy Państwu za cierpliwość i wyrozumiałość. Jednocześnie przepraszamy za ewentualne utrudnienia.

 

W przypadku pytań, wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny: tel. 668 223 694

UPRZEJMIE INFORMUJEMY, IŻ ODBIÓR SZKŁA
Z DNIA 16.06.2021 Z GMINY DOBROMIERZ
ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 19.06.2021


W SPRAWIE ODBIORU i WYWOZU

ODPADÓW KOMUNALNYCH

Prosimy o kontakt z

BIUREM OBSŁUGI KLIENTA

tel. (76) 870 21 68

 

 

×