COM-D Sp. z o.o.
obraz

Kompleksowa gospodarka odpadami i doradztwo

Firmy i przedsiębiorstwa

Obowiązujące w Polsce i Unii Europejskiej ustawodawstwo nakłada na przedsiębiorców szereg regulacji i wymagań dotyczących gospodarki odpadami. Naszym klientom pomożemy spełnić wymagania określone w różnych przepisach. Do podstawowych działań i rozwiązań w zakresie gospodarki odpadami w przedsiębiorstwach nas należą m.in.:

  • ograniczenie produkcji odpadów,
  • rozwiązania w zakresie tymczasowego magazynowania odpadów,
  • wykorzystanie odpadów jeszcze na etapie obróbki lub produkcji bez przekazywania ich poza teren przedsiębiorstwa,
  • unieszkodliwianie odpadów wewnątrz przedsiębiorstwa – to przekazanie ich innym posiadaczom,
  • składowanie tylko tych odpadów, których nie udało się wykorzystać, bądź unieszkodliwi

Ponadto firmy, w których powstają odpady zobowiązane są do prowadzenia zarówno ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów - zgodnie z klasyfikacją i katalogiem odpadów.

Nasza oferta dla Państwa to kompleksowe zajęcie się wyżej wymienionymi zagadnieniami oraz prowadzenie efektywnej i optymalnej gospodarki odpadami w przedsiębiorstwie z uwzględnieniem indywidualnej specyfiki działalności firmy. 
 
Cennik pojemników
Cennik pojemników i kontenerów na odpady
i kontenerów

ZMIANA ADRESU BIURA OBSŁUGI

Biuro Obsługi Klienta zostało przeniesone z ul. Poniatowskiego 25 na adres:

ul. Kuziennicza 11 - tel. (76) 870 21 68

Sekretariat: (76) 870 30 26

 

 

×