COM-D Sp. z o.o.
obraz

Odpady segregowane

RecyklingPragniemy zaoferować Państwu możliwość segregacji odpadów w sposób selektywny, które można ponownie wykorzystać jako surowiec wtórny.

Do korzyści, jakie wynikają z selektywnej zbiórki odpadów zaliczyć należy:

  • ograniczenie masy odpadów na składowisku,
  • pozyskanie surowców wtórnych,
  • ochrona środowiska naturalnego,
  • zmniejszenie ilości odpadów komunalnych a tym samym redukcja kosztów odbioru i wywozu śmieci.

W celu ułatwienia Państwu właściwego korzystania z pojemników, prosimy zapoznać się z zasadami segregacji odpadów komunalnych.

Poniżej znajdą Państwo załączone pliki z harmonogramami odbioru odpadów segregowanych oraz formularz deklaracji przystąpienia do programu wywozu odpadów sortowanych.


Pliki załączone do tej strony:

 
 
Cennik pojemników
Cennik pojemników i kontenerów na odpady
i kontenerów

ZMIANA ADRESU BIURA OBSŁUGI

Biuro Obsługi Klienta zostało przeniesone z ul. Poniatowskiego 25 na adres:

ul. Kuziennicza 11 - tel. (76) 870 21 68

Sekretariat: (76) 870 30 26

 

 

×