COM-D Sp. z o.o.
obraz

Odpady segregowane

RecyklingPragniemy zaoferować Państwu możliwość segregacji odpadów w sposób selektywny, które można ponownie wykorzystać jako surowiec wtórny.

Do korzyści, jakie wynikają z selektywnej zbiórki odpadów zaliczyć należy:

  • ograniczenie masy odpadów na składowisku,
  • pozyskanie surowców wtórnych,
  • ochrona środowiska naturalnego,
  • zmniejszenie ilości odpadów komunalnych a tym samym redukcja kosztów odbioru i wywozu śmieci.

W celu ułatwienia Państwu właściwego korzystania z pojemników, prosimy zapoznać się z zasadami segregacji odpadów komunalnych.

Poniżej znajdą Państwo załączone pliki z harmonogramami odbioru odpadów segregowanych oraz formularz deklaracji przystąpienia do programu wywozu odpadów sortowanych.


Pliki załączone do tej strony:

 
 
Cennik pojemników
Cennik pojemników i kontenerów na odpady
i kontenerów

Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne i Handlowe ”COM-D” sp. z o.o. w związku ze stanu zagrożenia epidemicznego związanego z wystąpieniem koronawirusa SARS-Cov-2 wywołującego chorobę o nazwie COVID-19, mając na uwadze daleko idącą troskę o zdrowie i życie mieszkańców oraz pracowników, informuje, że mogą nastąpić czasowe zmiany harmonogramów odbiorów odpadów poszczególnych frakcji oraz dłuższy czas reakcji na zgłaszane reklamacje.

Powyższe zmiany pozwolą na podział pracy załóg oraz ewentualne jak najmniejsze wykluczenie personelu w związku z chorobą lub kwarantanną.

Z góry dziękujemy Państwu za cierpliwość i wyrozumiałość. Jednocześnie przepraszamy za ewentualne utrudnienia.

W przypadku pytań, wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny: tel. 668 223 694

 

W SPRAWIE ODBIORU i WYWOZU

ODPADÓW KOMUNALNYCH

Prosimy o kontakt z

BIUREM OBSŁUGI KLIENTA

tel. (76) 870 21 68

 

 

 

×