COM-D Sp. z o.o.
obraz

Odpady segregowane

RecyklingPragniemy zaoferować Państwu możliwość segregacji odpadów w sposób selektywny, które można ponownie wykorzystać jako surowiec wtórny.

Do korzyści, jakie wynikają z selektywnej zbiórki odpadów zaliczyć należy:

  • ograniczenie masy odpadów na składowisku,
  • pozyskanie surowców wtórnych,
  • ochrona środowiska naturalnego,
  • zmniejszenie ilości odpadów komunalnych a tym samym redukcja kosztów odbioru i wywozu śmieci.

W celu ułatwienia Państwu właściwego korzystania z pojemników, prosimy zapoznać się z zasadami segregacji odpadów komunalnych.

Poniżej znajdą Państwo załączone pliki z harmonogramami odbioru odpadów segregowanych oraz formularz deklaracji przystąpienia do programu wywozu odpadów sortowanych.


 
 
Cennik pojemników
Cennik pojemników i kontenerów na odpady
i kontenerów
W SPRAWIE ODBIORU i WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH

Biuro Obsługi Klienta - Kotlina Jeleniogórska

75 755 15 18
668 223 694

Pozostałe Gminy:
76 870 21 68

×