COM-D Sp. z o.o.
obraz

Zimowe utrzymanie dróg

Samorządy

Akcja Zima 3Specjalizujemy się w utrzymaniu czystości, przejezdności oraz bezpieczeństwa ulic i dróg wszystkich klas (poza autostradami). Odśnieżamy również chodniki, place, parkingi i inne przestrzenie publiczne. Zakres usług utrzymania dróg zimą obejmuje odśnieżanie, usuwanie pokrywy lodowej i zapobieganie ponownemu oblodzeniu. Zapewniamy monitoring stanu dróg i krótkie czasy reakcji na zdarzenia atmosferyczne.

Posiadamy niezbędną ilość sprzętu odśnieżnego i do zwalczania śliskości zimowej - własnych pługów, solarek i piaskarek. Utrzymanie właściwego poziomu bezpieczeństwa na drogach i placach w okresie zimowym realizujemy przy pomocy w/w sprzętu oraz dostosowanych do potrzeb środków - soli drogowej, solanki, z użyciem materiałów uszorstniających lub - w niskich temperaturach - przy użyciu chlorku wapnia.

Wykaz zadań Zimowego Utrzymania dróg
w sezonie 2012/2013

Podmiot zlecającyObiektOdcinek
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad DK 3 Legnica - Jawor - Bolków - Jelenia Góra
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
Oddział Drogowy w Wądrożu Wielkim
DW 328 Stara Kraśnica - Wojcieszów - Kaczorów
DW 363 Garnczary - Złotoryja
DW 364 granica powiatu lwóweckiego - Złotoryja - Legnica
Gmina Jawor drogi gminne  
Gminno-Miejski Zakład Budżetowy
Gospodarki Komunalnej i Budżetowej
w Bolkowie
drogi gminne  
Zarząd Dróg Powiatowych w Jaworze drogi wojewódzkie  
Powiatowy Zarząd Dróg w Złotoryi drogi powiatowe  


 
 
Cennik pojemników
Cennik pojemników i kontenerów na odpady
i kontenerów

ZMIANA ADRESU BIURA OBSŁUGI

Biuro Obsługi Klienta zostało przeniesone z ul. Poniatowskiego 25 na adres:

ul. Kuziennicza 11 - tel. (76) 870 21 68

Sekretariat: (76) 870 30 26

 

 

×