COM-D Sp. z o.o.
obraz

Usługi inżynieryjno-drogowe

Masa-bitumicznaDziałalność naszej firmy w dziedzinie budownictwa drogowego i inżynierii obejmuje wykonawstwo w różnorodnych technologiach, m.in. asfaltobeton, kostka kamienna i betonowa, płyty betonowe oraz inne rozwiązania w zależności od potrzeb zleceniodawcy. Dysponujemy sprzętem do prac z użyciem masy mineralno-bitumicznej oraz własną jej wytwórnią.

Współpracujemy ze sprawdzonymi podwykonawcami w zakresie robót towarzyszących budowie dróg, m.in. gazowych, wod-kan, elektro-energetycznych i telekomunikacyjnych. Nasza wykwalifikowana kadra oraz nowoczesny sprzęt gwarantują najwyższą jakość wykonywanych przez nas robót budowlanych.

Wykonawstwo robót drogowych

  • remonty i modernizacje istniejących nawierzchni drogowych
  • wykonawstwo nawierzchni bitumicznych z mieszanek mineralno-asfaltowych
  • podbudowa z gruntocementu i kruszywa
  • cięcie i frezowanie nawierzchni
  • naprawa dylatacji, spękań i ubytków miejscowych w nawierzchni
  • wykonawstwo oznakowania poziomego i pionowego dróg i parkingów
  • wykonywanie odwodnień i kanalizacji deszczowej

W zakres naszych usług inżynieryjno drogowych wchodzą także prace towarzyszące takie jak:

  • ukształtowanie terenu i roboty ziemne, kanalizacja deszczowa
  • elementy małej architektury
  • urządzanie zieleni i prace porządkowe.
W SPRAWIE ODBIORU i WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH

Biuro Obsługi Klienta - Kotlina Jeleniogórska

75 755 15 18
668 223 694

Pozostałe Gminy:
76 870 21 68

×