COM-D Sp. z o.o.
obraz

Usługi inżynieryjno-drogowe

Masa-bitumicznaDziałalność naszej firmy w dziedzinie budownictwa drogowego i inżynierii obejmuje wykonawstwo w różnorodnych technologiach, m.in. asfaltobeton, kostka kamienna i betonowa, płyty betonowe oraz inne rozwiązania w zależności od potrzeb zleceniodawcy. Dysponujemy sprzętem do prac z użyciem masy mineralno-bitumicznej oraz własną jej wytwórnią.

Współpracujemy ze sprawdzonymi podwykonawcami w zakresie robót towarzyszących budowie dróg, m.in. gazowych, wod-kan, elektro-energetycznych i telekomunikacyjnych. Nasza wykwalifikowana kadra oraz nowoczesny sprzęt gwarantują najwyższą jakość wykonywanych przez nas robót budowlanych.

Wykonawstwo robót drogowych

  • remonty i modernizacje istniejących nawierzchni drogowych
  • wykonawstwo nawierzchni bitumicznych z mieszanek mineralno-asfaltowych
  • podbudowa z gruntocementu i kruszywa
  • cięcie i frezowanie nawierzchni
  • naprawa dylatacji, spękań i ubytków miejscowych w nawierzchni
  • wykonawstwo oznakowania poziomego i pionowego dróg i parkingów
  • wykonywanie odwodnień i kanalizacji deszczowej

W zakres naszych usług inżynieryjno drogowych wchodzą także prace towarzyszące takie jak:

  • ukształtowanie terenu i roboty ziemne, kanalizacja deszczowa
  • elementy małej architektury
  • urządzanie zieleni i prace porządkowe.

Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne i Handlowe ”COM-D” sp. z o.o. w związku ze stanu zagrożenia epidemicznego związanego z wystąpieniem koronawirusa SARS-Cov-2 wywołującego chorobę o nazwie COVID-19, mając na uwadze daleko idącą troskę o zdrowie i życie mieszkańców oraz pracowników, informuje, że mogą nastąpić czasowe zmiany harmonogramów odbiorów odpadów poszczególnych frakcji oraz dłuższy czas reakcji na zgłaszane reklamacje.

Powyższe zmiany pozwolą na podział pracy załóg oraz ewentualne jak najmniejsze wykluczenie personelu w związku z chorobą lub kwarantanną.

Z góry dziękujemy Państwu za cierpliwość i wyrozumiałość. Jednocześnie przepraszamy za ewentualne utrudnienia.

W przypadku pytań, wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny: tel. 668 223 694

 

W SPRAWIE ODBIORU i WYWOZU

ODPADÓW KOMUNALNYCH

Prosimy o kontakt z

BIUREM OBSŁUGI KLIENTA

tel. (76) 870 21 68

 

 

 

×