COM-D Sp. z o.o.
obraz

Odbiór odpadów komunalnych

Klienci indywidualni

Pojemnik na śmieci 360lKlientom indywidualnym - gospodarstwom domowym - proponujemy usługę odbioru odpadów komunalnych. Zapewniamy pojemniki do gromadzenia odpadów dostosowane do wymagań Klienta o pojemnościach od 60 litrów do 1,1m³. 

W zależności od potrzeb i ilości wytwarzanych odpadów dostosujemy harmonogram wywozu śmieci, a w razie konieczności zapewniamy dodatkowe (interwencyjne) odbiory we wcześniej ustalonych terminach lub w możliwych do zakupienia u nas oznakowanych workach na odpady komunalne, w których cenę wliczony jest również wywóz śmieci.

Nasza oferta dla klientów indywidualnych obejmuje także odbiór pozostałych rodzajów odpadów:

  • odpadów budowlanych (gruz, stolarka, beton itp.)
  • odpadów wielkogabarytowych
  • zużytego sprzętu elektronicznego, AGD i RTV
  • segregowana zbiórka surowców wtórnych (szkło, plastik, papier)


 
 
Cennik pojemników
Cennik pojemników i kontenerów na odpady
i kontenerów

ZMIANA ADRESU BIURA OBSŁUGI

Biuro Obsługi Klienta zostało przeniesone z ul. Poniatowskiego 25 na adres:

ul. Kuziennicza 11 - tel. (76) 870 21 68

Sekretariat: (76) 870 30 26

 

 

×