COM-D Sp. z o.o.
obraz

Segregowana zbiórka surowców wtórnych

Firmy i przedsiębiorstwa

Nowoczesne przedsiębiorstwa mogą skorzystać z naszej oferty odbioru segregowanych surowców wtórnych. Zachęcamy firmy do segregowania odpadów, co korzystnie wpłynie nie tylko na ekonomikę zarządzania odpadami, ale również przyczyni się do polepszenia wizerunku przedsiębiorstwa, jako dbającego się o środowisko.

Współpracującym z nami firmom dostarczamy osobne pojemniki na papier, szkło, i plastik oraz zapewniamy regularny odbiór zgromadzonych odpadów. Odebrane od Państwa odpady segregowane przekażemy do przetworzenia i odzysku. 
 
Cennik pojemników
Cennik pojemników i kontenerów na odpady
i kontenerów
W SPRAWIE ODBIORU i WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH

Biuro Obsługi Klienta - Kotlina Jeleniogórska

75 755 15 18
668 223 694

Pozostałe Gminy:
76 870 21 68

×