COM-D Sp. z o.o.
obraz

Segregowany odbiór odpadów

Wspólnoty mieszkaniowe

Segregowany odbiór odpadów to nie tylko nowoczesny sposób gospodarki odpadami, ale także metoda obniżenia kosztów wywozu śmieci. Poprzez segregację odpadów zmniejszamy ilość zmieszanych odpadów komunalnych przekazywanych na wysypisko, co przekłada się na niższe koszty odbioru odpadów.

Surowce segregowane (papier, szkło, plastik) odbieramy w specjalnie do tego przygotowanych i oznaczonych pojemnikach. Następnie są one przez nas pakowane i przekazywane do specjalistycznych firm zajmujących się ich przetwarzaniem i odzyskiem.

 


ZMIANA ADRESU BIURA OBSŁUGI

Biuro Obsługi Klienta zostało przeniesone z ul. Poniatowskiego 25 na adres:

ul. Kuziennicza 11 - tel. (76) 870 21 68

Sekretariat: (76) 870 30 26


Uwaga

NOWE OFERTY PRACY NA STANOWISKA:

Elektromechanik – elektronik samochodowy

Mechanik samochodowy

Operator wytwórni mas bitumicznych

 

 

×