COM-D Sp. z o.o.
obraz

Segregowany odbiór odpadów

Wspólnoty mieszkaniowe

Segregowany odbiór odpadów to nie tylko nowoczesny sposób gospodarki odpadami, ale także metoda obniżenia kosztów wywozu śmieci. Poprzez segregację odpadów zmniejszamy ilość zmieszanych odpadów komunalnych przekazywanych na wysypisko, co przekłada się na niższe koszty odbioru odpadów.

Surowce segregowane (papier, szkło, plastik) odbieramy w specjalnie do tego przygotowanych i oznaczonych pojemnikach. Następnie są one przez nas pakowane i przekazywane do specjalistycznych firm zajmujących się ich przetwarzaniem i odzyskiem.

  
 
Cennik pojemników
Cennik pojemników i kontenerów na odpady
i kontenerów

Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne i Handlowe ”COM-D” sp. z o.o. w związku ze stanu zagrożenia epidemicznego związanego z wystąpieniem koronawirusa SARS-Cov-2 wywołującego chorobę o nazwie COVID-19, mając na uwadze daleko idącą troskę o zdrowie i życie mieszkańców oraz pracowników, informuje, że mogą nastąpić czasowe zmiany harmonogramów odbiorów odpadów poszczególnych frakcji oraz dłuższy czas reakcji na zgłaszane reklamacje.

Powyższe zmiany pozwolą na podział pracy załóg oraz ewentualne jak najmniejsze wykluczenie personelu w związku z chorobą lub kwarantanną.

Z góry dziękujemy Państwu za cierpliwość i wyrozumiałość. Jednocześnie przepraszamy za ewentualne utrudnienia.

W przypadku pytań, wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny: tel. 668 223 694

 

W SPRAWIE ODBIORU i WYWOZU

ODPADÓW KOMUNALNYCH

Prosimy o kontakt z

BIUREM OBSŁUGI KLIENTA

tel. (76) 870 21 68

 

 

 

×