COM-D Sp. z o.o.
obraz

Zbiórki elektroodpadów

Wspólnoty mieszkaniowe

Elektro Odpady 2Zapewniamy naszym klientom odbiór zużytego lub uszkodzonego sprzętu elektronicznego i elektycznego. Tego rodzaju odpady wymagają specjalnego traktowania, gdyż zawierają trujące i niebezpieczne substancje.

Prowadzimy zbiórkę, transport i unieszkodliwianie elektroodpadów, zachowując wszelkie wymagane w tym zakresie normy i regulacje. Nasi pracownicy są przeszkoleni w zakresie obsługi odpadów niebiezpiecznych, a spółka COM-D posiada niezbędne do prowadzenia takiej działalności zezwolenia.

Odbiór elektroodpadów w spółdzielniach i wspólnotach mieszkaniowych zapewniamy w terminach umówionych według Państwa potrzeb lub według ustalonego indywidualnie harmonogramu.


Pliki załączone do tej strony:


 
 
Cennik pojemników
Cennik pojemników i kontenerów na odpady
i kontenerów

W SPRAWIE ODBIORU i WYWOZU

ODPADÓW KOMUNALNYCH

Prosimy o kontakt z

BIUREM OBSŁUGI KLIENTA

tel. (76) 870 21 68

 

 

 

×