COM-D Sp. z o.o.
obraz

Zbiórki elektroodpadów

Wspólnoty mieszkaniowe

Elektro Odpady 2Zapewniamy naszym klientom odbiór zużytego lub uszkodzonego sprzętu elektronicznego i elektycznego. Tego rodzaju odpady wymagają specjalnego traktowania, gdyż zawierają trujące i niebezpieczne substancje.

Prowadzimy zbiórkę, transport i unieszkodliwianie elektroodpadów, zachowując wszelkie wymagane w tym zakresie normy i regulacje. Nasi pracownicy są przeszkoleni w zakresie obsługi odpadów niebiezpiecznych, a spółka COM-D posiada niezbędne do prowadzenia takiej działalności zezwolenia.

 


Pliki załączone do tej strony:


 
 
Cennik pojemników
Cennik pojemników i kontenerów na odpady
i kontenerów
W SPRAWIE ODBIORU i WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH

Biuro Obsługi Klienta - Kotlina Jeleniogórska

75 755 15 18
668 223 694

Pozostałe Gminy:
76 870 21 68

×