COM-D Sp. z o.o.

Oferty pracy w COM-D

Ze względu na nasz szeroki profil działalności i ciągły rozwój firmy, w zależności od zapotrzebowania, poszukujemy pracowników o wykształceniu w kierunkach zgodnych z naszą strategią rozwoju. W naszym przedsiębiorstwie mogą znaleźć zatrudnienie osoby o doświadczeniu i wykształceniu w następujących dziedzinach: 

  • kierowcy z uprawnieniami do prowadzenia pojazdów ciężarowych
  • operatorzy sprzętu ciężkiego (ładowarek, koparek itp...)
  • mechanicy samochodowi
  • elektrycy
  • specjaliści branżowi z dziedziny budownictwa drogowego

W tej chwili brak ofert pracy.

W SPRAWIE ODBIORU i WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH

Biuro Obsługi Klienta - Kotlina Jeleniogórska

75 755 15 18
668 223 694

Pozostałe Gminy:
76 870 21 68

×