COM-D Sp. z o.o.

Oferty pracy w COM-D

Ze względu na nasz szeroki profil działalności i ciągły rozwój firmy, w zależności od zapotrzebowania, poszukujemy pracowników o wykształceniu w kierunkach zgodnych z naszą strategią rozwoju. W naszym przedsiębiorstwie mogą znaleźć zatrudnienie osoby o doświadczeniu i wykształceniu w następujących dziedzinach: 

  • kierowcy z uprawnieniami do prowadzenia pojazdów ciężarowych
  • operatorzy sprzętu ciężkiego (ładowarek, koparek itp...)
  • mechanicy samochodowi
  • elektrycy
  • specjaliści branżowi z dziedziny budownictwa drogowego

  1. Operator wytwórni mas bitumicznych
  2. INŻYNIER BUDOWY / KIEROWNIK ROBÓT
  3. OPERATOR WALCA DROGOWEGO
  4. MECHANIK SAMOCHODOWY
  5. ELEKTROMECHANIK - ELEKTRONIK SAMOCHODOWY

W SPRAWIE ODBIORU i WYWOZU

ODPADÓW KOMUNALNYCH

Prosimy o kontakt z

BIUREM OBSŁUGI KLIENTA

tel. (76) 870 21 68

 

 

 

×